Lystra valputställning 4 månader. Foto: Malin Hamner