På klubben för första gången (lilla stegen) 9 veckor.