Lystra på sökdag debut i Tärnsjö 16 månader. Foto: Y: Höglund