Lystra, Minos, Kheimos i solen oktober 11. Foto: L. Engström