SUCH KORAD LP2 Windedos Master Mind sph11 sökh1

Färg: Röd med vita tecken
Svanslängd: NTB (naturlig stubb)
Höjd: 53 cm
Längd: 57 cm
Vikt: ca 22 kg

HD: A/B

AD: Ua

Ögon: Ua (dec-09)


Foto: Bengt Kroon

Minos februari -10.
Foto.Karin Engström